Ce sunt informațiile personale?

În scopul acestei politici, informația personală este considerată orice informație despre un individ, alta decât funcția sau informațiile de contact care sunt folosite pentru comunicare business.

Informația personală nu include informația anonimă sau ne personală- informația ce nu poate fi asociată unui individ.

Ce informații personale colectăm?

Colectăm și menținem mai multe tipuri de informații cum ar fi:

  • Informații necesare rezervărilor on line pentru bilete de odihna și tratament, pentru excursii;
  • Informații necesare obținerii vizelor;
  • Informații necesare obținerii biletelor de avion;
  • Informații necesare obținerii asigurărilor storno.

Ca regulă generală datele se colectează de la operatorul pentru care suntem împuterniciți sau direct de la d-voastră -clienți sau furnizori.

De ce se colectează date personale

Operatorul este persoana care determină scopul pentru care datele sunt procesate.

Împuternicitul este persoana ce prelucrează datele personale în numele operatorului conform instrucțiunilor acestora.

În condițiile în care prelucrăm ca și operator cerem datele personale direct de la d-voastră- client sau furnizor.

În cazul în care prelucrăm date ca și împuternicit preluăm datele de la operator și le prelucrăm după modul stabilit de acesta.

Scopul pentru care prelucrăm datele este acela de a vă furniza servicii sau de a face plăți către d-voastră.

Astfel putem să vă furnizăm:

– bilete de odihnă și tratament;

– rezervări excursii;

– rezervări camere hotel;

-rezervări bilete de avion;

-asigurări storno;

– facilitare obținere vize.

Organizația nu prelucrează date personale pentru

  • A face studii de piață;
  • Transmitere oferte online in afara solicitării exprese a clientului cu privire la o anumită ofertă ce îl vizează doar pe el;
  • A le vinde altor părți;
  • A le furniza altor părți pentru scopurile acestora.

Unde stocăm informația personală și monitorizarea

Organizația asigură măsuri tehnice și organizatorice pentru eventuale pierderi, distrugeri sau acces neautorizat.

Informația este stocată pe calculatoare aflate in rețea pair-to-pair protejate de antivirusi și parole.

Avem politici de confidențialitate și obligații de respectare a protecției datelor cu caracter personal implementate în organizație.

Datele d-voastră nu vor fi transferate în afara UE decât cu respectarea regulamentului 679/2016 si conform instrucțiunilor furnizate de la operator când lucrăm ca și împuterniciți.

Cum se utilizează datele personale?

Datele personale se utilizează în scopurile menționate mai sus și în orice alt scop cerut de legislație.

Când are drept organizația de a dezvălui datele personale?

Partajăm informația personală doar dacă:

  • Este cerut de lege;
  • Există plângeri și cercetări.

Notificare și consimțământ

Ori de câte ori consimțământul este o necesitate clienții sau furnizorii pot să ceară restricții sau chiar să își retragă consimțământul la orice dată.

Comunicarea cu privire la consimțământ se face cu conducerea SC ROGVAIV TUR SRL.

Cum sunt protejate datele cu caracter personal

SC ROGVAIV TUR SRL menține ori de câte ori este posibil protecții cu privire la datele personale constând în parole, antiviruși, seif, etc. Toate sunt proiectate astfel încât să protejeze datele personale de accesul neautorizat de copiere, modificare sau pierdere.

Recuperarea datelor se face conform planului de acțiune în caz de dezastru.

Câtă vreme este reținută informația cu caracter personal.

SC ROGVAIV TUR SRL păstrează datele personale atâta vreme cât este necesar  pentru scopul pentru care datele cu caracter personal au fost reținute (conform consimțământ, contracte, instrucțiuni operatori, raportări conform legislației) dacă legislația nu impune altfel.  La cerere, dacă legislația nu impune altfel, datele sunt șterse sau anonimizate.

Actualizarea informației personale

Este important ca datele menținute în cadrul organizației să fie precise și actuale. Dacă informația se schimbă este obligația operatorului, clientului sau furnizorului să anunțe cu privire la aceste schimbări. După caz informația va fi modificată sau se va păstra informația anterioară și se va adăuga informația ce a apărut pe parcurs.

Accesul la informația personală

Persoanele interesate pot oricând cere să li se pună la dispoziție informația personală deținută de organizație cu privire la persoana sa. Cererea se face în scris către conducerea organizației.

Dreptul de acces la informația personală nu este absolut, existând cazuri în care legislația în vigoare sau cerințele de reglementare permite organizației să refuze acest drept.

Stergerea

Dacă se dorește ștergerea informației personale ne vom strădui să respectăm această cerință dacă legea nu impune altfel însă trebuie să ne asigurăm că datele rezultate nu vor fi incomplete astfel încât organizația să nu mai poată să își îndeplinească obligațiile contractuale.

Restricție și obiecții

Dacă doriți restricționarea procesării unor date trebuie să ne scrieți luând în considerare faptul că aceste cerințe pot rezulta în imposibilitatea noastră de a ne îndeplini obligațiile contractuale.

Portabilitatea

La cererea d-voastră furnizăm informațiile d-voastră către alt operator, într-un format structurat.

Nelămuriri?

Pentru orice întrebare sau nelămurire cu privire la această politică clienții și furnizorii  trebuie să contacteze conducerea organizației

Revizuire

Orice revizuire a acestei politici este comunicată în cel mai scurt timp.